Minigolf

Hvor mange slag trenger du for å komme deg gjennom disse banene?

Du trenger Java

De fleste spillene på Playforia benytter Javateknologi. Du må derfor installere Java for å kunne spille.

Java er et programtillegg til din nettleser. Du trenger bare installere det én gang, og det går raskt. Etter installasjonen kan du spille alle Javaspill både på Playforia og andre steder. Les mer om Java på java.com.

Playforia-rangering 600 + 500 - 599 400 - 499 300 - 399 200 - 299 100 - 199 50 - 99 1 - 49

Anbefalinger

Playforia anbefaler disse spillene

Minigolf

Rekordlister
Velg tidsperiode Velg et sett med baner  

Instruksjoner

Hvor mange slag trenger du for å komme deg gjennom disse banene?
Viktig

På internett kan folk utgi seg for å være noen de ikke er.
Oppgi ALDRI personlig informasjon!

Introduksjon

Sikt deg inn og klikk - Hole in One! Du trenger nøyaktighet, tålmodighet, og en liten porsjon matematisk beregningsevne for å mestre de ulike hindringene på banen. Det finnes et uendelig antall baner og levels - spill dem enten alene eller sammen med en venn!

Logge inn

Hvis du er registrert bruker av Playforia og har logget inn med ditt brukernavn, kan du begynne å spille umiddelbart.

Hvis du ikke har registrert deg enda vil du automatisk få tildelt et midlertidig brukernavn. Et bølgetegn (~) vil være synlig foran navnet ditt for å vise andre spillere at du ikke er en registrert bruker. Slik unngår vi at midlertidige brukernavn forveksles med registrerte brukere.


Spillmenyer

Velg mellom single player eller multiplayer. Du kan også bruke hurtigstartknappen. Hurtigstartknappen til single player-spillene tar deg direkte til trening og utprøving (med basisinstillinger), mens hurtigstartknappen til multiplayer-spillene tar deg direkte til det første spillet med ledig plass (som ikke krever passord). Hvis det for øyeblikket ikke er noen spill med ledig plass vil hurtigstartknappen opprette et nytt spill (med basisinstillinger).


Single-player:

Single player-spill gir deg mulighet til å trene på de ulike banene eller å prøve å slå eksisterende rekorder for enkeltbaner eller banesett.

I et single player-spill kan du velge mellom å trene eller å spille turnering (banesett).

I treningsmodus, velg først hvor mange baner du vil spille, og deretter hva slags type baner du vil spille:

- Alle baner
- Kun basisbaner. Dette valget lar deg spille alle baner untatt de som inneholder spesielle baneelementer (for eksempel syre, illusjonsvegger og -hull, bevegelige deler, miner og magneter).
- Kun tradisjonelle baner. Dette valget utelater baner med syre, teleporter og andre såkalte "moderne baneelementer".
- Kun moderne baner. Dette valget lar deg spille baner med våtmyr, magneter og andre såkalte "moderne baneelementer".
- Kun hole-in-ones. Dette valget gir deg kun baner som kan spilles ferdig på ett enkelt slag.
- Kun korte baner (utenom hole-in-ones).
- Kun lange baner

I tillegg kan du velge hva som skal skje hvis en ball havner i vannet:

- Ballen plasseres på samme posisjon som før forrige slag, du må slå på nytt
- Ballen plasseres i vannkanten (Resultater oppnådd med denne instillingen vil ikke registreres som banerekord!)

I turneringer spilles et visst antall forhåndsbestemte baner, velg et banesett fra listen. Du har mulighet til å se på rekordlisten for de ulike banesettene (All-Time Topp 100, Månedens Topp 50 og Dagens Topp 10). Kun det høyeste resultatet fra hver spiller vil være synlig i rekordlisten. Listene oppdateres ca. hvert minutt, det kan derfor ta litt tid før ditt resultat blir synlig på listen.


Multiplayer:

Multiplayerspill gir deg mulighet til å spille mot en, to eller tre andre personer samtidig. Vinneren er spilleren med færrest antall slag (basisinstilling) eller spilleren med høyest antall poeng. Banerekorder blir ikke registrert i multiplayerspill, dette er kun mulig i single player-spill siden de andre spillerne har mulighet til å påvirke ditt resultat i et multiplayerspill.

Bli med på et eksisterende spill:
Til høyre ser du en liste over eksisterende spill som er opprettet og har plass til flere spillere. Du kan velge ett av disse, eller starte ditt eget. Observer at merket [Pass] foran navnet på et spill betyr at det er passordbeskyttet, og du må oppgi passord for å kunne bli med og spille. Passordbeskyttelse gjør det mulig for en gruppe spillere å bestemme hvem som skal få være med på deres spill. [Reg] betyr at kun registrerte brukere kan bli med og spille.

Starte et nytt spill:
Velg hvor mange spillere (2-4) du vil ha med på spillet og hvor mange baner du vil spille. Hvis du ønsker å spille med basisinstillinger, kan du klikke på "Start spill"-knappen. Du har også mulighet til å endre de ulike instillingene slik du måtte ønske, mange spillere har sine egne favorittinstillinger!


Multiplayer innstillinger:

Spillets navn:
Du kan gi spillet ditt et navn, for eksempel "Ole er kongen av minigolf"!

Passord:
Hvis du passordbeskytter spillet ditt må alle spillere som vil delta oppgi dette passordet. Passordbeskyttelse gjør det mulig for en gruppe spillere å bestemme hvem som skal få være med på deres spill. Hvis du vil at alle skal ha mulighet til å bli med på spillet ditt bør du ikke passordbeskytte det.

Spillet er tilgjengelig for:
Her kan du velge om alle kan bli med på spillet eller om det kun skal være tilgjengelig for registrerte medlemmer. Hvis du spiller som uregistrert bruker vil dette menyvalget ikke være tilgjengelig.

Banetyper:
- Alle baner
- Kun tradisjonelle baner. Dette valget utelater baner med syre, teleporter og andre såkalte "moderne baneelementer".
- Kun moderne baner. Dette valget lar deg spille baner med våtmyr, magneter og andre såkalte "moderne baneelementer".
- Kun hole-in-ones. Dette valget gir deg kun baner som kan spilles ferdig på ett enkelt slag.
- Kun korte baner (utenom hole-in-ones).
- Kun lange baner

Maks. antall slag per bane:
Velg maks. antall slag som kan brukes per bane. Basisinstillingen her er 20 slag, og vi anbefaler at dette justeres kun i spesielle tilfeller (for eksempel hvis du velger å spille kun korte baner eller hole-in-ones). Banene er designet slik at de lengste krever ca. 20 slag også fra en erfaren spiller.

Hvis en spiller ikke gjennomfører banen på maks. antall slag eller færre, vil hans/hennes resultat fra banen bli maks. antall slag + 1. Med basisinstillinger ville resultatet altså blitt 21.

Tidsbegrensning:
Du kan sette en tidsbegrensning på hver spiller sin tur. Dersom en spiller ikke slår innenfor tiden han/hun har til rådighet, er det neste spiller sin tur.

Hvis ballen havner i vannet:
- Ballen plasseres på samme posisjon som før forrige slag, du må slå på nytt
- Ballen plasseres i vannkanten

Croquetting:
Denne innstillingen bestemmer om spillerne kan slå hverandres baller eller ikke. Basisinstillingen er "Ja", som betyr at spillerne kan treffe hverandres baller (dette kalles croquetting) og ødelegge for hverandre eller slå motspillerne ut av posisjon.

Velger du "Nei" vil det ikke være mulig å treffe motspillernes baller.

Spillets gang vil ofte være svært forskjellig avhengig om denne funksjonen er av eller på, spesielt med 3 eller 4 spillere. Noen synes croquetting-funksjonen er morsom, andre liker den ikke - vi anbefaler at du prøver å spille både med og uten croquetting for å finne ut hva du liker best.

Poeng:
Dersom du velger "Antall slag" (basisinstilling) vil hver enkelt spillers antall slag fra hver bane legges sammen, og vinneren er spilleren som totalt har færrest slag.

Velger du "Baneseiere" får spillerne poeng for hver enkelt bane på følgende måte:

Spilleren som bruker flest slag på å gjennomføre en bane får 0 poeng, spilleren som bruker nest høyest antall slag får 1 poeng, og så videre. Med andre ord, dersom man er to spillere vil vinneren av banen få 1 poeng og taperen 0 poeng. Dersom man er fore spillere vil vinneren av banen få 3 poeng, nummer to få 2 poeng, nummer tre få 1 poeng og sistemann få 0 poeng. Hvis flere spillere bruker like mange slag, får de også like mange poeng. Hvis flere enn en spiller mislykkes og ikke klarer å gjennomføre banen med maks. antall slag, får alle disse spillerne 0 poeng. Spilleren med flest poeng totalt er vinneren.

Sluttvektlegging::
Hvis du vil kan du justere poengberegningen i spillet til å legge større vekt på de siste banene i turneringen. Da vil disse banene gi doble eller triple poeng sammenlignet med de tidligere banene. Denne funksjonen gjør avslutningen av spillet mer spennende!


Spille

Velg i hvilken retning du vil slå ved å peke med musen. Ved å peke lenger bort fra ballen blir siktlinjen lenger, og jo lenger siktlinjen er, jo hardere blir slaget. Merk at når du flytter muspekeren langt bort fra ballen vil siktlinjen allikevel ikke bli lenger enn maks. lengde. Jo hardere du slår, jo mindre presist blir slaget.

Slaget utløses ved å klikke på den venstre musknappen. Retningen på siktlinjen kan endres ved å klikke på den høyre musknappen. Da vil den normale, heltrukne siktlinjen vise ballens retning, mens den stiplede linjen kun hjelper deg til å velge riktig kraft på slaget.

Din oppgave er å slå ballen ned i hullet. Banene inneholder ulike elementer som har forskjellig effekt på ballen. Les mer om dette under baneelementer.


Menyer/info mens du spiller

Over spillfeltet ser du hvor mange slag du foreløpig har brukt på banen du spiller og ditt resultat fra de tidligere banene. I et multiplayerspill ser du også de andre spillernes resultater, og den foreløpige stillingen der [L] markerer hvilken spiller som leder.

Til høyre for resultatene vises et felt hvor deltagerne i et multiplayerspill kan stemme på om de ønsker å hoppe over en bane eller ikke.

Til venstre under spillfeltet finnes et tekstfelt hvor du kan chatte med de andre spillerne. Skriv inn det du vil si i tekstfeltet og trykk "enter". Ved å skrive "/me" foran teksten kan du skrive såkalte "actions", for eksempel vil "/me tar ledelsen!" vises som "[ditt brukernavn] tar ledelsen" for de andre spillerne.

Følgende informasjon vises til høyre under spillfeltet:

- Nummeret på banen som spilles / Totalt antall baner
- Banens navn
- Navnet på personen som har designet banen

- Gjennomsnittlig resultat av alle single player-spill som er spilt.
- Banerekorden (rekorder kan kun settes i single player-modus og kun uten "Ballen plasseres i vannkanten"-innstillingen).
- Prosentantallet av spill som har endt med ny banerekord. Med andre ord, jo mindre tall, jo mer unikt er resultatet.
- Navnet på personen som har satt banerekorden. Hvis flere spillere har samme poengsum vises navnet på spilleren som først satte rekorden.

Under denne informasjonen finner du en rekke rangeringsknapper. Du kan gi banen en karakter fra 0-10 ved å klikke på knappene. Deretter vil gjennomsnittskarakteren for banen vises. Du kan også klikke på den grå knappen med en strek på dersom du vil se gjennomsnittskarakteren uten å selv gi banen noen karakter.

Vi anbefaler at du ikke gir karakterer den første gangen du spiller. Etter å ha spilt hver bane flere ganger vil du kjenne dem bedre og derfor ha et bedre grunnlag for å kunne gi karakterer.

"Stem: Hopp over bane"-knappen gir deg mulighet til å stemme på om du ønsker å hoppe over en bane i et multiplayerspill. Hvis alle spillerne stemmer for å hoppe over en bane, vil spillet automatisk gå videre til neste bane. I det en spiller slår ballen i hullet, vil det ikke lenger være mulig å stemme for å hoppe over en bane. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der alle spillerne er enige om at en bane f.eks. er for vanskelig eller for lett.


Baneelementer

Hvis det kun fantes vanlig grønt gress og et hull, ville det vært ganske kjedelig å spille minigolf... Playforia sin minigolf består derfor av en hel del ulike baneelementer som påvirker spillets gang.

Vi anbefaler at nybegynnere starter med innstillingen "Kun tradisjonelle baner", som utelater banene med de vanskeligste baneelementene.

Alle baner har en startposisjon, der alle spillerne starter sin omgang, og ett eller flere hull som ballen skal treffe. Noen baner har forskjellige startposisjoner for baller med ulik farge hvis man spiller multiplayerspill.

Alle baneelementer er her presentert med bilde og forklaring:Tradisjonelle baneelementer

Gress
 

Skråning
Gresset kan skråne i ulike retninger, her vil ballen trille.

Vegg
En enkel hindring som ballen ikke kan passere gjennom. (Merk at noen få baner med såkalte "Moderne baneelementer" kan ha illusjonsvegger - en vegg som ikke er en vegg - som ballen allikevel kan passere. Illusjonsvegger er sjeldne.)

Sand
Ballen beveger seg mye saktere på sand enn på gress.

Gjørme
På gjørme beveger ballen seg enda saktere enn på sand.

Vann
Når en ball treffer vannet vil den enten plasseres på på samme posisjon som før forrige slag, slik at du må slå på nytt, eller den vil plasseres i vannkanten. Dette er avhengig av spillinnstillingene. En ball kan ikke krysse store vannflater, men smale bekker kan krysses hvis man bruker kraftige slag.

"Limvegg"
En "limvegg" ser ut som en vanlig vegg, men baller spretter dårligere ut fra dem.Moderne baneelementer:

Alle elementene som er beskrevet over er såkalte tradisjonelle baneelementer. Følgende baneelementer er såkalte moderne baneelementer. I spillinnstillingene kan du velge å kun spille tradisjonelle baner, eller å spille baner som inneholder både tradisjonelle og moderne elementer.

Is
På is er friksjonen ekstremt lav, ballen beveger seg like fort som på gress men bremser mye mindre.

Sump
Sumpen senker farten på ballen på samme måte som sand gjør, men hvis ballen stopper i sumpen vil den synke på samme måte som om den hadde havnet i vannet.

Syre
Når en ball havner i syre, må spilleren tilbake til startposisjonen og spille banen på nytt fra begynnelsen.

Giftig sump
Den giftige sumpen fungerer på samme måte som sumpen, men i det en ball stopper i denne sumpen, må spilleren tilbake til startposisjonen og spille banen på nytt fra begynnelsen.

Trampolinevegg
Når ballen treffer en trampolinevegg, selv i sakte fart, spretter den tilbake med høy fart. (Merk at trampolinevegger slutter å fungere etter en viss tid, slik at en ball vil ikke sprette frem og tilbake mellom to trampolinevegger til evig tid. Veggene reaktiveres før neste slag.)

Illusjonsvegg
Det ser ut som en vegg, men i virkeligheten er det kun en vanlig gressmatte. Illusjonsvegger er sjeldne. Vanligvis er det umulig å oppdage dem før man treffer dem, men i noen baner kaster de annerledes skygge enn vanlige vegger.

Enveisvegg
En vegg som lar deg passere gjennom den i pilenes retning, men ikke den andre veien.Spesielle baneelementer:

Følgende baneelementer finnes kun i de moderne banene. Disse elementene kan for eksempel være plassert på gresset, i en skråning, på sand og så videre. I de følgende eksemplene er alle elementene plassert på gresset.

Teleport og utgang
Det finnes fire forskjellige typer teleporter. I det en ball treffer en teleport, flyttes den automatisk til teleportens utgang (denne har samme farge som inngangen). Hvis det finnes flere utganger med samme farge, vil ballen komme ut av en tilfeldig valgt utgang. Vanligvis er fargene på teleportene synlige, men i noen baner kan fargen være skjult og alle utganger være blå. Her vil det være umulig å vite hvor hver enkelt teleport leder.

Vegg med sprekker
En vegg med sprekker blir ødelagt når en ball treffer den. Disse veggene har fire nivåer, og ett treff ødelegger alltid ett nivå. Når en ball treffer en vegg med bare ett nivå, forsvinner veggen helt.

Magneter
Det finnes to ulike magnetes, de som drar ballen mot seg, og de som støter den bort. Magnetene virker kun innenfor et begrenset område. Vanligvis er magnetene synlige, men noen baner kan også inneholde usynlige magneter.

Bevegelige vegger
Bevegelige vegger er elementer som beveger seg når de blir truffet av ballen. Det finnes to typer bevegelige vegger, og de oppfører seg delvis forskjellig:

- Den bevegelige veggen til venstre på bildet er en "normal" bevegelig vegg..

- Den andre bevegelige veggen, til høyre, skiller seg fra den normale veggen på to måter: om den havner i en skråning vil den skli helt ned til bunnen av bakken, og om den ender i vannet vil den synke slik at den skaper en overflate som ballen kan bevege seg på (som gress).

Miner
Det er to typer miner: små og store. Når ballen treffer en mine eksploderer den og kastes i en tilfeldig retning. På steder der store miner har eksplodert, skapes et krater. Miner er vanligvis usynlige helt til man treffer dem, men i noen baner kan minene være synlige.

Bløffehull
Ser ut som et normalt hull, men er bare en illusjon. (Er på samme måte som illusjonsveggen et svært sjeldent baneelement).


I tillegg til baneelementene kan noen av banene inneholde reklame, for eksempel som lysere gress på en normal gressmatte. Reklamen og annonsørene påvirker ikke spillene på noen måte, men gjør det mulig for oss å fortsette å videreutvikle spillene våre! :)