Forsvar

Her skal du hindre insekter i å komme fra den ene siden av spillbrettet til den andre!

Du trenger Java

De fleste spillene på Playforia benytter Javateknologi. Du må derfor installere Java for å kunne spille.

Java er et programtillegg til din nettleser. Du trenger bare installere det én gang, og det går raskt. Etter installasjonen kan du spille alle Javaspill både på Playforia og andre steder. Les mer om Java på java.com.

Medaljer

Forsvar

Tilgjengelige medaljer

 • Steinaldermenneske
  Spill til level 20 uten å forske frem nye våpen.
  10
 • Dagens beste i Forsvar
  Nivå: 1 - Få dagens beste poengsum (neste medalje ved 2 ganger)
  1
 • Dagens nest beste i Forsvar
  Nivå: 1 - Få dagens 2. beste poengsum (neste medalje ved 2 ganger)
  1
 • Dagens tredje beste i Forsvar
  Nivå: 1 - Få dagens 3. beste poengsum (neste medalje ved 2 ganger)
  1
 • Sort enke
  Bygg 3 av de kraftigste giftfellene ved siden av hverandre.
  2
 • Kanonkule
  Spill til level 18 med kun kanoner.
  7
 • Stormester
  Samle alle tilgjengelige ferdighets- og erfaringsmedaljer i dette spillet.
  20
 • Fersking
  Nivå: 1 - 2 fullførte spill.
  1
 • Laserstråle
  Bygg en kraftig laser og sikt på det svakeste insektet.
  2
 • Nei til atomvåpen
  Spill til level 30 uten å bruke raketter.
  3
 • Kapitalist
  Nivå: 1 - Spar 2000 penger.
  2
 • Nybegynner
  Nivå: 1 - Fullfør level 2 i "Enkel" spillmodus.
  1
 • Tjærehullspesialist
  Bygg 81 tjærehull i løpet av et spill.
  10

Anbefalinger

Playforia anbefaler disse spillene

Forsvar

Rekordlister
Velg tidsperiode Velg spillmodus  

Instruksjoner

Her skal du hindre insekter i å komme fra den ene siden av spillbrettet til den andre!
Viktig

På internett kan folk utgi seg for å være noen de ikke er.
Oppgi ALDRI personlig informasjon!

Introduksjon

Målet med dette spillet er å hindre insekter i å komme fra den ene siden av spillbrettet til den andre. Du bruker ulike typer våpen med ulike funksjoner for å forsvare deg. Skynd deg før insektene angriper!

Lobby

Når du starter spillet kommer du først til spillets lobby. Her får du oversikt over rekordene for de ulike vanskelighetsgradene. Hvis du har registrert deg, får du også se dine egne personlige rekorder.

Under rekordene er det fire knapper, en for hver vanskelighetsgrad. Når du beveger musen over en av knappene vises rekordene for denne vanskelighetsgraden. For å starte spillet klikker du på ønsket vanskelighetsgrad.

Du kan avslutte spillet og gå tilbake til hovedsiden ved å klikke "Avslutt".

Slik spiller du

Målet med spillet er å hindre insekter i å komme fra den ene siden av spillbrettet til den andre. Insektene følger alltid den brune veien. Du ødelegger insektene ved å bygge ulike våpen på og ved siden av veien.

Til høyre for spillbrettet vises alltid hvilken level du er på, og hvor lang tid som gjenstår før den neste gruppen av insekter kommer. I tillegg vises antall poeng, hvor mange penger du har, og hvor mange liv du har igjen. Hver gang et insekt klarer å passere gjennom hele spillbrettet og ut av skjermen, mister du et liv. Spillet er slutt når du ikke har flere liv igjen.

Bygge og forske

Til høyre for spillbrettet har du også knappene "Bygge" og "Forske". Både bygging og forsking krever penger. Du skaffer deg flere penger til å bygge og forske fram våpen ved å drepe insekter.

Under Byggemenyen er det åtte forskjellige våpentyper. Ved å klikke på et våpen får du opp en kort beskrivelse av det, og når du beveger muspekeren over spillbrettet ser du hvor du kan plassere våpenet og hvilken rekkevidde det har. Du bygger våpenet ved å klikke der du ønsker å plassere det på spillbrettet. Byggingen vil så starte, og en statusbar under våpenet viser hvor langt byggingen har kommet. Jo mer avansert et våpen er, jo dyrere er det, og jo lenger tid tar det å bygge. Så fort et våpen er ferdigbygget, begynner det automatisk å angripe insekter. Våpenet vil ikke fungere før det er ferdigbygget, så her gjelder det å planlegge!

Legg merke til at ikke alle våpen er tilgjengelige når spillet starter, noen må forskes frem først. Ved å klikke på "Forske" ser du hvilke våpen dette gjelder. Du velger hva slags våpentype du vil forske på ved å klikke på den. Forskning tar mellom 2 og 5 minutter, avhengig av hvilket våpen du velger. Det kan kun forskes på en våpentype av gangen.

Oppgradering og innstilling av våpnene

Du trenger ikke alltid bygge flere våpen for å forbedre ditt forsvar, du kan også oppgradere de våpnene du allerede har. Klikk på ett av våpnene du har på spillbrettet, og du får opp en meny til høyre hvor du kan gjøre innstillinger og endringer for dette våpenet.

Ved å klikke på Oppgrader våpen kan du gjøre våpenet kraftigere, hurtigere eller gi det lengre rekkevidde. Våpentypen avgjør hvilke oppgraderinger som er tilgjengelige. Husk at slike oppgraderinger også tar tid, og våpenet vil ikke kunne skyte insekter mens det er under oppgradering.

Ved å klikke på Velg mål for angrep kan du velge hvilket insekt våpenet vil sikte på. I utgangspunktet skyter alle våpnene mot det insektet som til enhver tid er lengst unna, men her kan du velge å sikte på billen som er nærmest, svakest eller sterkest.

Hvis du ikke lenger har behov for et våpen, kan du selge det ved å klikke på Selg. Du vil da få tilbake noen av pengene du kjøpte det for. Du kan selge våpen selv om de ikke er ferdigbygget.

Poengberegning

Du får like mange poeng per insekt du dreper som levelen du er på. I tillegg til dette får du ett ekstra poeng hvis insektet blir drept av en pil fra et piltårn, og ett poeng mindre hvis insektet blir drept av en rakett fra en rakettbase.

Eksempel:
Drepe et insekt på level 4 med en kanon: 4 poeng
Drepe et insekt på level 1 med et piltårn: 2 poeng
Drepe et insekt på level 20 med en rakett: 19 poeng

Innstillinger

Underveis i spillet ser du følgende innstillinger nederst til høyre:

 • Lydeffekter: Her kan du skru av og på lydeffektene i spillet
 • Maks. greafikk: Justerer grafikken, hvis spillet går sakte lønner det seg å skru av denne.
 • Rutenett: Hvis denne funksjonen er valgt, får du et rutenett i bakgrunnen som hjelper deg å plassere våpnene når du skal bygge.
 • Vis billenes status: Viser hvor mye kraft hver enkelt bille har igjen før den dør.
I tillegg til disse innstillingene har du følgende knapper:
 • Pause / Fortsett: Pauser spillet, eller fortsetter etter en pause
 • Nytt spill: Starter et nytt spill, denne er kun synlig når et spill er ferdig
 • Tilbake: Avslutter spillet og tar deg tilbake til lobbyen
 •